Villkor

§ 1 Användningsområde

För alla kontrakt med Chal-Tec GmbH och för alla varor som erbjuds på www.capitalsports.se gäller enbart dessa Allmänna Köpvillkor. Före inköp bör samtliga konsumenter läsa villkoren. Chal-Tec GmbH förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor och göra den mer lätthanterlig för läsarna. Ändringar som görs gäller från och med den dag de publiceras på hemsidan och för alla beställningar som genomförs efter publicering.

§ 2 Kontraktavtal

(1) Vid försäljning till konsumenter gäller konsumentköplagens, konsumenttjänstlagens och distansavtalslagens bestämmelser. Som konsument måste man vara myndig och minst 18 år gammal.
(2) Det finns ingen garanti att produkterna som presenteras på hemsidan av Chal-Tec GmbH finns i lager, eftersom alla produkter inte ingår i vår fasta produktkatalog. Vissa delar av produktsortimentet köps därför in vid beställning.§ 3 Kundregistrering och Varuköp

(1) På hemsidan erbjuds kunderna en möjlighet att välja bland ett stort varusortiment genom publicering av produkter och dess egenskaper. Som kund väljer man ut produkter av intresse, lägger dem i varukorgen och har härmed bildat ett förslag till avtal om köp i samma ögonblick som beställningen skickas till oss. Det är även möjligt att lägga en order via telefonkontakt, men då krävs det att kunden även har en e-mailadress där bekräftelsen kan skickas och att personen innehar ett kundnummer och har accepterat våra villkor. Vid minsta tveksamhet eller fundering vid val av produkt, ta gärna kontakt med vår kundtjänst för vidare expertis.
(2) Innan du har möjlighet att skicka en beställning krävs det att du har ett kundkonto. Du kan kostnadsfritt och enkelt registrera dig genom att trycka på ”Mitt konto” och fylla i nödvändiga uppgifter som behövs för att kunna betala och leverera produkter. Kundregistreringen binder inte kunden till att köpa något, utan det sker först när kunden slutfört en inköpsorder.
(3) Genom att aktivera varukorgen på hemsidan, www.capitalsports.se börjas en beställningsprocess. Därifrån kan kunden avge ett ättsförbindligt anbud för att avsluta och skicka iväg ett köpeskontrakt med de varor som vid tillfället befinner sig i varukorgen. Detta anbud accepterar Chal-Tec GmbH genom att skicka ut en orderbekräftelse i form av en faktura för den köpta produkten. På detta vis uppstår ett köpeskontrakt, det vill säga din betalning har godkänts av oss och en leveransprocess har påbörjats.
(4) Vi sparar dina beställningsuppgifter och skickar dig dessa via E-post. Dina beställningsuppgifter kan du kontrollera på din Login-sida som kund. Dina inloggningsuppgifter hanteras med största försiktighet så att inga obehöriga kommer åt dina personuppgifter. Om konsumenten själv sprider inloggningsuppgifter till en tredje part blir konsumenten betalningsskyldig för den tredje partens beställningar. Om en tredje part ofrivilligt har fått tillgång till dina inloggningsuppgifter, var vänlig byt lösenord på ditt kundkonto eller kontakta vår kundservice. Köpekontraktet lagras ej av oss utan raderas när kontraktet är avslutat.


§ 4 Betalningssätt, Priser och Fraktkostnader

Samtliga priser som finns utsatta på hemsidan är inklusive moms och även fraktkostnaden ingår i priset. Vi reserverar för eventuella tryckfel och felaktigt angivna specifikationer av produkterna. Vi accepterar betalning via PayPal, banköverföring eller kreditkort. Samtliga betalningssätt har ett SSL-lås, vilket medför att vi inte har tillgång till kundens bankuppgifter. Av denna orsaken är det viktigt att du som kund uppger beställningsnumret vid köptillfället. Vid banköverföring dröjer det ofta två bankdagar innan betalningen anländer. Vi kan inte starta leveransen förrän vi registrerat och godkänt ordernbetalningen och leveransen kan i dessa fall dröja några extra dagar. Då betalningen anlänt till oss förbereder vi för leverans av paketet inom 24 timmar, och sedan sänds paketet iväg. Därefter dröjer det ungefär 2-6 dagar innan varan levererats, beroende på transportföretag och mottagaradress. Av säkerhetsskäl kan vi ej erbjuda att hämta upp på plats.

§ 5 Transport- och leveransfrågor

(1) För leverering av produkter har vi ett antal olika transportfirmor, flertalet av dessa skickas via DHL beroende av produktens omfång, egenskaper och storlek. Produkten kommer att packas av oss med rekommenderade verktyg för att säkerställa en produktens säkerhet under transporten.
(2) Var vänlig fyll i korrekt uppgifter när du registrerar din mottagningsadress för att undvika komplikationer vid leverans. Om du avbryter en beställning då paketet redan är ivägskickat, är det du som är ansvarig för transportkostnaden. Om leverantören vid upprepade tillfällen försöker leverera produkten läggs ett meddelande om detta vid mottagaradressens brevlåda.
(3) Vid leverans bör du kontrollera att paketet ser intakt och att inga avvikelser eller saknade objekt finns på följesedeln. Om detta har inträffat kan du neka att ta emot paketet och gör omedelbart ett klagomål. Om en transportskada har inträffat, kontakta oss helst inom 48 timmar efter leverans. Du kan då skapa en reklamationsansökan med hjälp av oss för att effektivisera processen.
(4) Vi erbjuder 30 dagars ångerrätt efter varans leverans utan att kunden behöver lämna någon anledning. Om du önskar lämna tillbaka varan kan du kontakta vår kundtjänst och vi beskriver hur du ska gå tillväga, eller ladda ner en blankett från hemsidan. Vid kontakt med kundtjänst är vi glada om du bifogar en bildfil på skadan. Vi erbjuder även en garanti på 24 månader från och med leveransdagen. Vid användning av garantin måste en skriftlig anmälan ske där en detaljerad beskrivning av fel och brister finns. Vår kundtjänst hjälper dig sedan vidare.

§ 6 Regelbestämmelse

Alla avtal mellan svenska kunder, Chal-Tec GmbH hemsidan, Capital Sports SE kommer att styras genom Svensk lagstiftning eller vid den plats där kunden bor.

Chal-Tec GmbH
Wallstr. 16
10179 Berlin
Tyskland

Telefon: +46 (0) 20 109 300
Fax: +49 (0) 30 - 408 173 505
E-mail adress: [email protected]
Moms-ID: DE 814529349

Sidans topp